zamki i budowle obronne szkolenie dla branzy turystycznej i pasjonatow

zamki i budowle obronne szkolenieZamki i budowle obronne – szkolenie dla branży turystycznej i pasjonatów


Podczas naszych wypraw z turystami bardzo często zwiedzamy zamki obronne, fortyfikacje i inne budowle tego typu.
Dwudniowe szkolenie ma za zadanie zapoznanie uczestników z podstawową problematyką dotyczącą dzieł obronnych na przestrzeni stuleci, w tym rodzajami, sposobem walki i życiem codziennym, jakie wyzaczały twierdze.
Drugi dzień to wyjazd terenowy do pobliskich zamków w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą i Janowcu.
 


Miejsce:
1 dzień  - Hotel Grodzka20, ul. Grodzka 20, Lublin;
2 dzień - Plac Zamkowy - wyjazd godz. 9.00;

DZIEŃ 1 -  (sobota)
godz. 10.00-18.00
recepcja czynna od 9.30

1.Omówienie terminologii związanej z budownictwem obronnym.
2. Czym jest zamek z punktu widzenia historycznego, społecznego i kulturowego – próba definicji zjawiska.
3. Historia budownictwa obronnego na ziemiach polskich, przedstawiona na tle krajow europejskich.
Od prostych konstrukcji, wałów ziemnych, grodów, do bardziej skomplikowanych budowli.
Omówienie poszczególnych typów zamków (rozróżnienie zamków nizinnych od wyzynnych czy górskich).
Najważniejsze przyklady, zarówno rodzime, jak i zagraniczne, m.in.:Troki, Eltz, Castel del Monte,
Wawel – jeden z najwazniejszych tego typu obiektów na naszych ziemiach.
Chęciny, zamki Jury Krakowsko-Częstochowskiej jako przykład militarnego budownictwa wyżynnego.
Zamki krzyżackie jako przykład nizinny.

Przerwa na obiad we własnym zakresie.

4. Zmiany w architekturze obronnej pod wpływem pojawienia się broni palnej.
5. Nowożytne przykłady architektury obronnej, palazzo in forteca, fortyfikacje Zamościa.
6. Problematyka konserwatorska zamków Janowiec, Grodziec, Kazimierz, Bobolice, Ogrodzieniec.

7. Omówienie literatury.
Zakończenia szkolenia.
Dla chętnych integracja i krótkie zwiedzanie Lublina :)


DZIEŃ 2.  (niedziela)
9.00-16.00
Wycieczka szkoleniowa do  Kazimierza Dolnego nad Wisłą i Janowca. W Kazimierzu zobaczymy i poznamy historię zespołu budowli obronnych z XIII i XIV w., ufundowanych przez Kazimierza Wielkiego; Janowiec to zamek obrony z XVI wieku, wielka rezydencja magnacka rodu Firlejów, następnie Tarłów i Lubomirskich, gdzie zobaczymy m.in. najstarszą basteję w Polsce.

W Kazimierzu czas wolny na obiad we własnym zakresie i integrację.


Cena za dwa dni: 250 zł  przy minimum 20 osobach płatnych - zawiera: przeprowadzenie szkolenia przez trenera, materiały, salę, przerwy kawowe,
wycieczkę do Kazimierza i Janowca, w tym transport, ubezpieczenie, szkolenie wg programu, bilety wstępów, organizację szkolenia, certyfkat uczestnictwa.
cena za tylko 2 dzień - wyjazd - 95 zł/osoba

Cena nie zawiera: dojazdu uczestników do Lublina, ewentulanych noclegów i wyżywienia.


Trener: Agata Witkowska – absolwentka Historii Sztuki KUL i Ochrony Dóbr Kultury UMK.
Wielokrotnie angażująca się w różne działania na rzecz ochrony dziedzictwa kulturalnego. Pilot wycieczek i przewodnik.

Zapraszamy :)

@ Program i scenariusz niniejszej imprezy/szkolenia (jako utwory) oraz sposób ich wykonywania, stanowią autorską własność intelektualną Edu Tour Turystyka i Edukacja Klaudia Giordano i zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83, z późniejszymi zmianami) - są chronione prawem w zakresie: stworzenia, dystrybucji, prezentacji oraz wykonywania utworu. Prawo to stosuje się zaróno do treści utworu, jak i do jego tytułu (którym jest tytuł/nazwa danej imprezy).

Formularz rejestracyjny