Wycieczki

 

 

ZWIEDZANIE LUBLINA i OKOLIC


POBYTY SPA  i  PO ZDROWIE W NAŁĘCZOWIE

WYCIECZKI OBJAZDOWE

WYCIECZKI SZKOLNE i WARSZTATY

 

 

 Zapraszamy Senirów - w ramach Karty Seniora oferujemy 5-10% zniżki.

 

Od 25.05.2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
Administratorem Twoich danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Biuro Podróży Edu Tour Klaudia Giordano NIP 712-146-36-13, REGON 061717816.
W celu świadczenia usług związanych z Twoimi podróżami podstawą do przetwarzania danych są Ogólne Warunki Uczestnictwa.
Zgodnie z przepisami prawa w zakresie danych osobowych, w szczególności RODO (art. 16-21), każdy z Was ma prawo do:
żądania od Administratora dostępu do Twoich danych osobowych, żądania od Administratora sprostowania Twoich danych osobowych,
żądania od Administratora usunięcia Twoich danych osobowych, żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych
w sytuacji i na zasadach wskazanych w art. 18 RODO lub do ich usunięcia zgodnie z art. 17 RODO, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
Twoich danych osobowych zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO, przenoszenia Twoich danych osobowych zgodnie z art. 20 RODO,
wniesienia skargi do organu nadzorczego (przed 25.05.2018 r. - Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych; po 25.05.2018 r. -
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).