Warsztaty edukacyjne nad Zalewem Zemborzyckim

zajcia edukacyjne dla dzieciCzy w Zalewie Zemborzyckim mieszka potwór?


Zapaszamy na Warsztaty edukacyjnie o wodzie i lesie – połączone z wycieczką krajoznawczą dla dzieci ze szkół podstawowych.
Zalew Zemborzycki - „Lubelskie Morze” - to wspaniałe miejsce pełne atrakcji turystycznych, tajemnic wodnych i leśnych :)

Czas zajęć: ok. 2,5/3 godz.

Trasa przejścia: 3,5 km. Spotkanie na Tamie Zalewu Zemborzyckiego od ul. Żeglarskiej.

Cena:   300 zł/grupa  lub 25 zł/osoba przy minimum 15 osobach
 
Ramowy program warsztatów:


·         Podczas warsztatów edukacyjnych uczniowie poznają rolę, funkcję, sposoby ochrony wody i lasu.
·         Dowiedzą się jak powstaje prąd w hydroelektrowni i co to są alternatywne źródła energii.
·         Nauczą się jak wycenia się wartość drzew. Wykonają pomiary.
·         Wycieczka to także dobry sposób na poznanie walorów i historii Zalewu.
·       Dzieci dostają materiały edukacyjne do utrwalenia wiadomości w domu lub na lekcji.

 
Zaleca się odpowiednie ubranie i obuwie stosowne do warunków atmosferycznych.
 W czasie zajęć dzieci mają czas na zabawę.

 @Program i scenariusz niniejszej imprezy (jako utworu) oraz sposób ich wykonywania, stanowią autorską własność intelektualną Edu Tour Turystyka i Edukacja Klaudia Giordano i zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83, z późniejszymi zmianami) - są chronione prawem w zakresie: stworzenia, dystrybucji, prezentacji oraz wykonywania utworu. Prawo to stosuje się zaróno do treści utworu, jak i do jego tytułu (którym jest tytuł/nazwa danej imprezy).

 

Formularz rezerwacji wycieczki/spaceru