Szkolenie europejskie spotkania Zachod Wschod

Europejskie spotkania „Zachód – Wschód”

9 lutego 2019

Edu Tour Turystyka i Edukacja oraz Fundacja "Via Jagiellonica"
serdecznie zapraszają na szkolenie dla pilotów, przewodników oraz pasjonatów kultury i historii pt.
Europejskie spotkania „Zachód – Wschód” . Teoria i praktyka, wejścia do obiektów.


Lublin, 9 lutego, godz. 10.00. - 18.00
siedziba: Fundacja Via Jagiellonica, ul. Skłodowskiej 3/15, I pietro, tzw. Budynek NOT-u

Ramowy program - teoria i praktyczne wyjście w teren:

1. Mój naród, państwo i kultura: język i pismo, terytorium, wspólnota dziejów, państwo i jego dzieje, kultura;

2. Cywilizacja mojego narodu i państwa: łacińska czy bizantyńska? - narodziny cywilizacji łacińskiej (zachodniej) i bizantyńskiej (wschodniej), rozszerzanie się cywilizacji w Europie, ich spotkanie i późniejsze zmiany granic, przyciąganie i odpychanie, okcydentalizacja i orientalizacja, tożsamość i wymiana;

3. Dziedzictwo Unii Lubelskiej - rok 1569 jako punkt zwrotny w historii Europy, „Od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej” i co dalej?, „Wolni z wolnymi, równi z równymi” – relacje międzynarodowe.

Prowadzący: Janusz Kopaczek - Prezes Fundacji „Via Jagiellonica”, przewodniczący Europejskiego Centrum Spotkań „Zachód-Wschód”, pilot, przewodnik, instruktor przewodnictwa.
Organizator: Edu Tour Turystyka i Edukacja

Cena: 120 zł/osoba przy 20 osobach płatnych,
Cena zawiera: usługę szkoleniową, materiały, wynajem sali, barek kawowy, wycieczkę praktyczną szlakiem styku kultur z wejściami do Kaplicy Trójcy Świętej z freskami rusko-bizantyjskimi, cerkwi, cmentarzy na Lipowej i kościoła Dominikanów.

Zapisy:
do dnia 8 lutego
kontakt@edu-tour.pl
lub tel. 691 516 727

Zapraszamy :)

Formularz rejestracyjny