Spacer z zaduma - Majdanek - Jesziwa - Cmentarz Zydowski - Donzon

szlak żydowski w Lublinie Spacer z zadumą -

Majdanek - Jesziwa Chachmej - Nowy Cmentarz Żydowski - Donżon

 

Historia Lublina to także dzieje związane z czasem, kiedy na Zamku Lubelskim i w Donżonie było więzienie, najpierw carskie, potem hitletowskie, a po wojnie NKWD i UB. To dzieje, kiedy powstał KL Lublin (potocznie zwany obozem na Majdanku).   To także czasy, kiedy społeczność żydowska była prześladowana, kiedy powstało getto lubelskie.

Żydzi stanowili integralną część mieszkańców Lublina, współtworząc jego charakter, klimat duchowy i umysłowy. Lublin nazwano Jerozolimą Królestwa Polskiego. Tu obradował Sejm Czterech Ziem, tu działał Widzący z Lublina, powstała słynna szkoła talmudyczna Jeszywa Chachmej, Na terenie Lublina były 4 cmentarze żydowskie, Odwiedzimy jeden z nich.

Ramowy program:

 

9.00 - Spotkanie przy Bramie Państwowego Muzeum na Majdanku i zwiedzanie terenu byłego niemieckiego obozu koncentracyjnego.

11.30 - przejazd MPK na ulicę  Lubartowską do Jesziwy.

Zwiedzanie dawnej szkoły talmudycznej oraz wystawy dokumentującej historię Jesziwy i upamiętniającą postać jej założyciela - rabina Majera Szapiry.

Przejście na Nowy Cmentarz Żydowski, na którym znajduje się około 50 nagrobków, w tym wiele współczesnych oraz Izba Pamięci połączona z małą bożnicą.

Powrót na Podzamcze - dawną dzielnicę żydowską i getto, o którym opowiemy będąc na Donżonie z wystawą interesujacych zdjęć dawnego Lublina czasów martylologii.

Jest to równiecześnie punkt widokowy na piękny Lublin.

Przy Bramie Grodzkiej i latarni pamięci zakończymy zwiedzanie (około 16.30).

 

Podczas zwiedzania czas wolny na kawę/obiad.

 

Cena: 40 zł/osoba + bilety wstępów:

Jesziwa ( 6 zł/ulgowy, 9 zł/normalny),

Izba Pamieci Żydów (wolny datek),

Donżon na Zamku (7 zł/ulgowy, 9 zł/normalny).

Cena nie zawiera: biletów MPK.

 

@ Program i scenariusz niniejszej imprezy (jako utwory) oraz sposób ich wykonywania, stanowią autorską własność intelektualną Edu Tour Turystyka i Edukacja Klaudia Giordano i zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83, z późniejszymi zmianami) - są chronione prawem w zakresie: stworzenia, dystrybucji, prezentacji oraz wykonywania utworu. Prawo to stosuje się zaróno do treści utworu, jak i do jego tytułu (którym jest tytuł/nazwa danej imprezy).

 

Formularz rezerwacji wycieczki/spaceru