restauracja i ochrona zabytkow w turystyce wartosciowanie zabytkow

 Restauracja i ochrona zabytków w turystyce - wartościowanie zabytków

 
Zapraszamy na trzygodzinne spotkanie pasjonatów zamków, starych twierdz i innych budowli - tych którzy lubią historie niebanalne, intrygi i politykę historyczną! ponieważ..... restauracja i odnowa zabytków to temat często pomijamy, ale jak ważny z uwagi na charakterystykę budowli i jej historię, którą możemy przekazać naszym turystom i nie tylko.

 

 Zgodnie z regulaminem Edu Tour obowiązuje prowizja za zebranie grupy, zapraszamy do współpracy!

 

Cena: 68 z/osoba przy minimum 20 osobach 
 (specjalistyczne szkolenie, materiały, barek kawowy, zaświadczenie o ukończeniu kursu)

Trener: Agata Witkowska – absolwentka Historii Sztuki KUL i Ochrony Dóbr Kultury UMK. Wielokrotnie angażująca się w różne działania na rzecz ochrony dziedzictwa kulturalnego. Pilot wycieczek i przewodnik.

Tematyka szkolenia nauczy nas w jaki sposób prezentować turystom zabytki architektury, szczególnie te, które zmieniały się przez wieki. Wiele budowli stało się narzędziem ideologii, nośnikiem treści utożsamianych z poglądami, poprzez prace restauratorskie, przeróbki i „ulepszenie”, które w znacznym stopniu zmieniały ich wygląd.
 Carcassonne, Sainte Chapelle, Malbork, czy w Grodziec – to najbardziej jaskrawe przykłady takich działań. Na szkoleniu poznamy podstawy wiedzy dotyczącej wartościowania zabytków według systemu Waltera Frodla, zmierzymy się z pojęciem: restauracja, puryzm i nieinterwencjonizm. Dowiemy się jaki wpływ na wizję sztuki gotyckiej wywarł architekt – Eugene Viollet le Duc. Opowiemy o Szkole Wiedeńskiej i angielskiej szkole konserwacji ruin.

 Zabłyśniesz wiedzą niebanalną!

Przybliżamy niektóre szczegóły programu - Pani Trener Agata Witkowska powie m.in. o:
konserwacji i restauracji zabytków w Europie i w Polsce na przykładzie najbardziej znanych budowli w kontekście:
- problematyki wartościowania zabytków i początków zinstytucjonalizowanej ochrony zabytków,
- omówi różnorodność postaw konserwatorskich (E. E. Viollet le Duc i J. Ruskin);
- przybliży nam spory o granice w konserwatorstwie jako reakcję na restauracje, dowiemy się jak to było po dwóch wojnach światowych, jak odbudowano Starówkę w Warszawie i dlaczego tak;
- dowiemy się jakie są współczesne trendy konserwacji i odbudowy zabytków;

 - i jak na to wszystko powinien patrzeć nasz turysta i my sam.

 Zapraszamy!

Formularz rejestracyjny