questy

questing w LublinieQuest - nowoczesne narzędzie dla turystyki dziedzictwa

2 dni - termin na życzenie

Quest to coraz bardziej popularna forma odkrywania dziedzictwa i historii miejsca.
Produktem finalnym jest utowrzenie nieoznakowanego szlaku turystycznego, który za pomocą rymów i zagadek, przeprowadzi turystów po wyjątkowych miejscach wybranego terenu. Może być nim miasto, kościół, szkoła, park lub muzeum. Ukoronowaniem przygody z questem będzie odkrycie ukrytego skarbu i hasła - bo quest to edukacja przez zabawę dla dużych i małych.

Zapraszamy do zamowienia szkolenia z tworzenia questu.

Cena szkolenia: 240 zł/osoba przy minimum 15 osobach (obejmuje: usługę szkoleniową przez dwa dni, salę, matriały, wyjście oraz wyjazd terenowy z przewodnikiem przez dwa dni, transport, barek kawowy, ubezpieczenie).

Ramowy program:

Dzień 1.  
- wyjście/wyjazd terenowy;
-  poznanie idei i metodyki  questu;
- przykłady questów;
- cechy dobrego questu;
- przejście wybraną, istniejącą trasą questu;
- powrót na miejsce szkolenia i pierwsze rozeznanie trasy questowej:
             wstępne typowanie miejsc do questu;
              wstępny podział na grupy warsztatowe.

Dzień 2.
- warsztaty stacjonarne i/lub terenowe ( w zależności od potrzeb);
- quest a dziedzictwo historyczno-kulturowe;
- jakich błędów należy unikać tworząc quest;
- gra terenowa a quest - różnice;

- podział na grupy robocze - giełda pomysłów:
1. ustalenie tematu przewodniego questu oraz tytułu questu;
2. ustalenie hasła;
3. wybór grafiki pieczątki dla nowego questu;
4. wytypowanie miejsc do questu na badanym terenie;
5. praca w grupach przy poszczególnych częściach trasy questu:
                 - tworzenie wierszowanych instrukcji  trasy questowej;
                 -  tworzenie zagadek;
                  - rysowanie map;
6. wspólne spisanie całej trasy questu, dyskusja i poprawki;

- podsumowanie szkolenia, ewaluacja, rozdanie certyfikatów oraz pożegnanie uczestników.

Warsztaty prowadzi: Klaudia Giordano.

@ Program i scenariusz niniejszej imprezy/szkolenia (jako utwory) oraz sposób ich wykonywania, stanowią autorską własność intelektualną Edu Tour Turystyka i Edukacja Klaudia Giordano i zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83, z późniejszymi zmianami) - są chronione prawem w zakresie: stworzenia, dystrybucji, prezentacji oraz wykonywania utworu. Prawo to stosuje się zaróno do treści utworu, jak i do jego tytułu (którym jest tytuł/nazwa danej imprezy).
 

Formularz rejestracyjny