pomoc

pierwsza pomocPierwsza pomoc przedmedyczna

 

  Z zasłabnięciem, zakrztuszeniem, atakiem padaczki, czy krwotokiem możemy spotkać się nagle: to może zdarzyć się domownikom, na ulicy, na koloniach, gdzie jesteśmy opiekunami, naszym turystom na wycieczce, znajomemu, który prowadzi samochód czy motor - WARTO WIEDZIEĆ JAK URATOWAĆ MU ŻYCIE !

Kurs prowadzony jest zgodnie aktualnymi wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji, prowadzący to doświadczeni lekarze ratownictwa medycznego, otrzymujesz ZAŚWIADCZENIE UKOŃCZENIA KURSU WYDANE PRZEZ WPR, program spełnia wymogi Kodeksu Pracy w zakresie osób wyznaczonych przez pracodawcę do udzielania pierwszej pomocy.

 Szkolenie skierowane jest do: osob indywidulanych, jak i szkół, pilotów, przewodników, wychowawców kolonijnych, nauczycieli, instruktorów nauki jazdy na rowerze – motocyklu – autem, do wszystkich, dla których życie ma znaczenie.

 Zajęcia składają się z: I części teoretycznej (pokaz slajdów, aktywna dyskusja z uczestnikami szkolenia, pytania) i II części praktyczno-warsztatowej, gdzie uczestnicy są dzieleni na dwie podgrupy i w dwóch salach ćwiczą różne procedury ratujące życie na różnych fantomach i z różnym sprzętem, poczym następuje zamiana. W ten sposób każdy ma szansę opanowania procedur.

 Termin: zamów.

 Godzina: 9.00 – 14.00

 Miejsce: Ośrodek Szkoleniowy WPR, ul. Bursaki 17, Lublin.

 Trenerzy: Specjalistyczny zespół lekarzy ratwoników WPR.

 Cena: 85 zł/osoba przy 20 osobach (obejmuje specjalistyczne szkolenie pod nadzorem lekarzy ratownictwa medycznego, materiały, certyfikat uczestnictwa, barek kawowy).

 

  Ramowy program:

 Wstęp –  procedura pilocka/przewodnicka w sytacjach utraty zdrowia przez turystę/poszkodowanego

               kontakt z ubezpieczycielem, szpitalem, policja, ambasadą, formalności ( dr Klaudia Giordano)

 

  1. Poszkodowany nieprzytomny: przyczyny utraty przytomności, ocena stanu poszkodowanego w zakresie podstawowych funkcji życiowych, ułożenie poszkodowanego w pozycji bezpiecznej, zapewnienie bezpieczeństwa ratownika i poszkodowanego, wezwanie pomocy, organizacja akcji ratunkowej.
  2. Resuscytacja dorosłych i dzieci (BLS): postępowanie w przypadku nagłego zatrzymania funkcji życiowych, udrażnianie dróg oddechowych, oddech zastępczy, tzw. sztuczne oddychanie, prawidłowe ułożenie rąk i ust, masaż serca.
  3. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa,im.in.zastosowanie defibrylacji automatycznej (AED).
  4. Postępowanie w stanach nagłych zagrożenia życia: padaczka, wstrząs, zawał, porażenie prądem, podtopienie, ciało obce w drogach oddechowych, zatrucie.
  5. Postępowanie przy urazach: oparzenia, krwotok, złamanie, zwichnięcie, uraz kręgosłupa.
  6. Apteczka – wyposażenie i użycie (dr Klaudia Giordano).


50% zajęć to ćwiczenia praktyczne na fantomach firmy Ambul i Leardal oraz AED.

 


Zapraszamy ! 

 

 

Formularz rejestracyjny