Ikonografia

ikonografia szkolenieIkonografia bizantyjska i łacińska

 

Ikonografia to klucz do prawidłowego odczytywania sztuki religijnej.

Bez znajomości ikonografii, kupując bilet do muzeum, czy kościoła, tracimy więcej niż połowę ceny, a to dlatego, że patrząc na dzieło sztuki, zobaczymy mniej, niż połowę jego treści. Poznać podstawy ikonografii to tak, jak nauczyć się obcego języka, z tą różnicą, że ikonografia to jedyny język uniwersalny. Jeśli połączyć symbolikę wywodzącą się z greckiej mitologii, oraz staro- i nowotestamentowej tradycji chrześcijańskiej, to okaże się, że 99% europejskiej i amerykańskiej sztuki stworzonej do połowy XX wieku posługuje się tym samym językiem... Zapraszamy na szkolenie.

Kiedy: zamów (grupa musi liczyć minimum 15 osób, aby szkolenie odbyło  się)

Czas: 9.00 dnia pierwszego do okolo 16.30 dnia drugiego, Stare Miasto (dokladne miejsce szkolenia zostanie podane po potwierdzeniu szkolenia).

Cena: 190 zł/osoba przy minimum 12 osobach - zawiera: szkolenie prowadzone przez trenerów-specjalisów, bilet wstępu do Kaplicy Trójcy Świętej na Zamku w Lublinie, datek na cerkwiew, materiały szkoleniowe, certefikat uczestnictwa w szkoleniu, spacer po Lublinie z przewodnikiem.

Ramowy program:

1.    Wprowadzenia do zagadnienia ikonografii, czyli dziedziny w historii sztuki zajmującej się interpretacją elementów symbolicznych, obecnych w dziełach sztuki.

a.  symbol jako umowny znak pozwalający wyrazić rzeczywistość bezpośrednio nieuchwytną lub treść duchową przedstawienia plastycznego
b.   atrybuty świętych Kościoła Katolickiego i Wschodniego
c.   alegoria, czyli przedstawienia pojęć, idei i wydarzeń
d. krótka historia świata symboli chrześcijańskich, od malowideł katakumbowych począwszy

2.    Analiza wybranych przedstawień malarskich, z uwzględnieniem poszczególnych form symbolicznego wyrazu.

3.    Zajęcia w terenie – praktyka ikonograficzna w wybranych kościołach lubelskich oraz w cerkwi i Kaplicy Trójcy Świętej.
 
a.    właściwe odczytywanie zgromadzonych w świątyniach dzieł sztuki sakralnej, z wykorzystaniem zdobytej wcześniej wiedzy o znakach symbolicznych
b.    krótkie, samodzielne opisy wybranego przedstawienia plastycznego, posiadającego, tzw. ukryte przesłanie.


Prowadzący:


Ikonografia łacinska - dr Elżbieta Matyaszewska, historyk sztuki, doktor nauk humanistycznych. Wieloletni pracownik naukowy Instytutu Leksykografii KUL, redaktorka działu „sztuka religijna”  w redakcji  Encyklopedii Katolickiej, autorka kilkudziesięciu haseł encyklopedycznych, w tym zakresie tematycznym. Od lat prowadzi działalność naukowo-kulturalną na rzecz miasta Lublin, a także współpracuje z wieloma instytucjami naukowymi i kulturalnymi o zasięgu ogólnopolskim, propagując wiedzę o wybranych zagadnieniach z zakresu historii sztuki, zarówno w formie wykładów jak i tekstów naukowych i popularnonaukowych.

Ikonografia bizantyjska - dr Maria Magdalena Dylewska - doktor filozofii ikony, malarka ikon, ukończyła studia z zakresu malowania ikon w ośrodku prawosławnym w Saint-Jean-en-Royans we Francji. Uznana jako ikonopisarka w Kościele prawosławnym.Od 1986 r. prowadzi w Lublinie prywatną Pracownię Malowania Ikon im. św. Jana z Damaszku. Od 1998 współpracownik Międzyzakładowej Komisji Badań nad Antykiem Chrześcijańskim KUL. Liczne podróże i staże doskonalące warsztat pracy: Rosja, Ukraina, Grecja, Bliski Wschód.Najważniejsze wystawy indywidualne: Lublin, Warszawa, Gorzów Wlkp, Wiedeń (Austria), La Cote St.Andre, Rueil Malmaison (Francja), Passau, Monachium, Bad Reichenhall (Niemcy). Autorka ikon do ołtarzy w kościele Świętego Brata Alberta w Puławach i w kościele Trójcy Świętej w Lublinie, w kościele Św. Pawła w Londynie a także ikon dla klasztoru Sióstr Syjońskich (Ecce-Homo) i klasztoru benedyktyńskiego na Górze Syjon w Jerozolimie. Tłumaczka starochrześcijańskich tekstów dotyczących ikon i sporów ikonoklastycznych, w szczególności Jana Damasceńskiego i Epifaniusza z Salaminy.

Zapraszamy !

 

@ Program i scenariusz niniejszej imprezy/szkolenia (jako utwory) oraz sposób ich wykonywania, stanowią autorską własność intelektualną Edu Tour Turystyka i Edukacja Klaudia Giordano i zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83, z późniejszymi zmianami) - są chronione prawem w zakresie: stworzenia, dystrybucji, prezentacji oraz wykonywania utworu. Prawo to stosuje się zaróno do treści utworu, jak i do jego tytułu (którym jest tytuł/nazwa danej imprezy).

Formularz rejestracyjny