Brzesc Skoki Rozana Kamieniec Puszcza Bialowieska bez wizy - Boze Cialo

Białoruś - kraina pod „Białymi skrzydłami”
Brześć  - Skoki  - Różana- Łysków – Puszcza Białowieska - Kamieniec – Brześć
20-22 czerwca 2019

Niebanalna wyprawa na dawne tereny II Rzeczypospolitej - BEZ WIZY!!!
Twierdza w Brześciu, rejs po rzece, regionalna kolacja ze śpiewem, dawne majątki Niemcewiczów, Sapiehów, polskie cmentarze.

Pięknana przyroda Puszczy Białowieskiej.

Wyjazd odpowiedni także dla dzieci :)


Dzień I.  20 czerwca 2019 – czwartek  Brześć
6.00 wyjazd z Lublina w stronę Brześcia na przejście graniczne z Białorusią
Spotkanie z przewodnikiem w Brześciu.
ok 13.00 Zaczniemy obiadem – czas może ulec zmianie w zależności od oczekiwania na granicy.

Po obiedzie zwiedzanie miasta.
Brześć nad Bugiem to jedno z najstarszych miast na Białorusi. W 2019 będzie obchodziło jubileusz 1000-lecia. W czasach Wielkiego Księstwa Litewskiego i Rzeczypospolitej Brześć był miastem królewskim. W latach 20. XX wieku był stolicą województwa poleskiego.
Obecnie to centrum administracyjne obwodu brzeskiego. Do największych atrakcji miasta  należy twierdza brzeska.  Jest to ogromny kompleks fortyfikacyjny, zbudowany w centrum historycznego miasta Brześć w latach 1836-1842.  Postawiono tu pomnik ku czci żołnierzy armii radzieckiej poległych latem 1941 roku w walkach z Niemcami.

Na dziedzicu twierdzy zobaczymy wystawę techniki wojskowej, cerkiew garnizonową pw. św. Mikołaja. Zwiedzimy muzeum "Berestje", to unikatowe miejsce archeologiczne na terenie Twierdzy. Muzeum położone jest na cyplu utworzonym przez rzeki Bug i Muchawiec w miejscu, gdzie podczas badań archeologicznych przeprowadzanych w 1968 r. została odkryta XIII w. osada  z ulicami i dawną zabudową. Na głównej ekspozycji przedstawiono wykopaliska archeologiczne, które znaleziono na głębokości 4 m. Ekspozycja zajmuje powierzchnię 1118 mkw.
Dalej odwiedzimy polski cmentarz garnizonowy.
Następnie zwiedzanie Muzeum Techniki Kolejowej w Brześciu - pierwszego muzeum pod gołym niebem na Białorusi. W ekspozycji znajdują się 63 eksponaty.

Następnie zrobimy objazd miasta i zobaczymy m.in., najstarszą prawosławną świątynię miasta: sobór pw. św. Symeona,  cerkiew pw. św. Mikołaja, nazywaną „Brackaja”. Na centralnym placu miasta zwiedzimy kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego, wzniesiony w 1856 r. w stylu późnego klasycyzmu.
W kościele znajduje się  cudowny obraz MB Brzeskiej z XVII w. Indywidulana modlitwa.

W między czasie będzie rejs statkiem po rzece Muchawiec.
Zakwaterowanie w hotelu w Brześciu i czas wolny, w tym na kolację we własnym zakresie.

Między innymi pieszo przejdziemy jedną z głównych ulic miasta  - ul. Sowiecką, zwana „Aleją latarni”.
Jest to główna promenada miejska otoczona przez historyczne budynki, w których mieści się dużo kawiarenek, restauracji i sklepików z pamiątkami. W środkowej części ulicy dominuje pomnik „Tysiąclecia Brześcia”.
W Brześciu każdy wieczór, w ściśle wyznaczonym czasie, na deptaku pojawia się latarnik, który zapala i gasi zabytkowe latarnie. Aby wykonać swój rytuał, wspina się po schodach i ręcznie zapala oraz gasi w każdej lampie naftę. Tylko na ulicy Radzieckiej zainstalowano 17 takich lamp.
Powrót do hotelu i nocleg. Dzień II.  21 czerwca – piątek - Brześć- Skoki - Różana- Kamieniuki
Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd w kierunku miejscowości Różana.
Po drodze zajeżdżamy do niewielkiej miejscowości Skoki, gdzie zwiedzimy zespół pałacowy w dawnym majątku Nemcewiczów. Barokowy pałac został zbudowany w latach 70. XVIII  wieku przez Marcelego Niemcewicza, ojca poety Juliana Ursyna Niemcewicza, który był adiutantem T. Kościuszki.
Dalej jedziemy w kierunku Różany, gdzie zwiedzimy ruiny dawnej rezydencji Sapiehów. Następnie zobaczymy późnorenesansowy kościół katolicki pw. św. Trójcy, ufundowany przez Lwa Sapiehę, cerkiew i klasztor bazylianów, zbudowane w latach 1762-79. Dalej jedziemy do wsi Łysków, gdzie zobaczymy kompleks budynków byłego katolickiego klasztoru misjonarzy, ruiny kościoła  p.w. św. Trójcy z 1751 r. Oprócz tego na cmentarzu przykościelnym znajduje się grób Franciszka Karpińskiego, polskiego poety okresu oświecenia. Także we wsi jest drewniana cerkiew p.w. Narodzenia Matki  Bożej zbudowana w 1933 roku.   
Przejazd do Puszczy Białowieskiej, miejscowość Kamieniuki.

Zakwaterowanie w hotelu.
Uroczysta kolacja regionalna !
 Narodowa kuchnia i napoje oraz alkohole,  przygotowane według starych receptur babci. Śpiewy starego Polesia!
Nocleg.


Dzień III.  22 czerwca  2019 sobota -  Puszcza Białowieska – Kamieniec – Brześć

Czas na wytchnienie w Puszczy Białowieskiej - to kompleks lasu pierwotnego położony na terenie Polski i Białorusi, odznaczający się dużymi walorami przyrodniczymi i historycznymi. Tutaj żyje największa populacja wolnego żubra na świecie.
 
Śniadanie. Wycieczka objazdowa po puszczy – Jezioro Ladzkie, Siedziba Dziadka Mroza, woliery z dziki zwierzętami, sosna olbrzymia,

14.00 - obiad w ośrodku agroturystycznym „Puszczanka”
15.00-  Przejazd do Brześcia. Po drodze zajeżdżamy do niewielkiej miejscowości Kamieniec, gdzie zobaczymy wieża zamkowa z końca XIII w. kościół św. Piotra i Pawła  z 1925 r. i cerkiew św. Szymona Słupnika z 1914 roku w stylu bizantyjsko-rosyjskim.
Pożegnanie z przewodnikiem.
Przejazd do przejścia granicznego do Polski.

Powrót w późnych godzinach, w zależności od kolejki na granicy.
Zakończenie w wycieczki.
Zapraszamy !      

CENA:

30 osób: 210 zł + 110 euro

24 osoby: 250 zł + 115 euro

20 osób: 280 zł + 120 euro

euro płatne pilotowi w dniu wycieczki   

Cena zawiera: transport, opłaty drogowe, ubezpieczenie NNW i KL, dokumenty wjazdowe na Białoruś, 2 śniadania, 2 obiady, 1 uroczystą kolację z regionalnymi daniami z alkoholem w stylu białoruskim, usługę przewodnika opiekę pilota biura, rejs statkiem w Brześciu, bilety wstępów do: muzeum w Różnej, muzeum w Skokach, Rezydencji Dziadka Mroza w Puszczy Białowieskiej.  

Zapisy i wpłaty PLN do dnia 20 maja 2019.

Ilość miejsc ograniczona.

Zapraszamy !!!         

Formularz rezerwacji wycieczki/spaceru